Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności prowadzonej przez firmę:

  • Nazwa firmy: Janusz Dawidek Gospoda „Harnaś”
  • Adres siedziby: Dolina Kościeliska 1, 34-511 Kościelisko, Polska
  • NIP:  7360000709
  • E-mail: harnas@harnas.eu
  • Telefon: +48 18 20 70 354

dalej zwaną Administratorem dotyczy witryny internetowej www.restauracjakoscielisko.pl i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej tejże firmy. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz przedstawionych w niej, warunków korzystania z naszej witryny internetowej. Postanowienia niniejszej „Polityki prywatności”, w połączeniu z wdrożonymi w naszej firmie „Zasadami ochrony danych osobowych” w sposób kompleksowy regulują stosowane przez Administratora reguły postępowania z danymi osobowymi użytkowników. „Zasady ochrony danych osobowych” udostępnione zostały na naszej stronie internetowej, w zakładce „Polityka Prywatności” oraz w siedzibie firmy.

Podstawa prawna

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona www.restauracjakoscielisko.pl

Gromadzenie danych osobowych

Korzystanie z witryny internetowej Administratora nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania. Przekazywane nam dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości dotyczących informacji klientów z nowościami handlowymi oraz biuletynami pomocy technicznej. Przetwarzanie Państwa danych we wskazanych wyżej celach odbywa się zawsze, tylko na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonej przez Administratora witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.

Wykorzystywanie danych osobowych

Administrator wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak budowanie bazy klientów, wysyłka wiadomości lub biuletynów informacyjnych i technicznych, identyfikacja potrzeb rynkowych użytkowników, rozwój produktów, itp.). Jakiekolwiek przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych, zawsze odbywa się na ważnej podstawie prawnej oraz z poszanowaniem praw i wolności właścicieli danych.

Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej. Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, lub niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami lub też innym podmiotom niż wskazane wyżej tylko na podstawie wyraźnej przez Państwa zgody.

Środki bezpieczeństwa

Administrator stosuje odpowiednie środki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, dostosowane do aktualnego poziomu ryzyka dla przetwarzanych danych osobowych. Zastosowane środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne, takie jak: bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz (tam gdzie jest to wymagane) technologie szyfrujące.

Zastrzegamy jednak, że mimo podjętych przez nas środków mających na celu stworzenie i utrzymanie bezpiecznej oraz niezawodnej w użytkowaniu witryny, bardzo trudne jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych nam danych i materiałów. Jako użytkownicy Internetu muszą Państwo liczyć się z ryzykiem możliwości wystąpienia negatywnych skutków ewentualnych działań o charakterze przestępczym podejmowanych przez innych użytkowników niezwiązanych z Administratorem. Niemniej jednak podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu dostosowywania stosowanych zabezpieczeń gromadzonych danych osobowych do aktualnych zagrożeń, tak aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób możliwie najbezpieczniejszy.

Pliki Cookie „Ciasteczka”

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania strona www.restauracjakoscielisko.pl , a dokładniej dostosowania zawartości do preferencji użytkownika i optymalizacji jej działania pod kątem korzystania z niej. Pliki te dają możliwość rozpoznawania podstawowych parametrów urządzenia użytkownika i dopasowaniu się do niego. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza do zapisywania plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie musisz zmienić sposób zapisu tych plików na Twoim urządzeniu. Zmiana taka może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania naszej strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat jak zapisywane ciasteczka w Twojej przeglądarce naciśnij „Pomoc” w menu przeglądarki. Administrator wykorzystuje również pliki cookie w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych dla celów statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi tj. Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt poprzez mail do Administratora.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers