Restauracja

Ciekawostki prosto z Podhala

Historia Restauracji Harnaś

Restauracja założona przez Jana Słowińskiego, urodzonego w 1875 roku w Dobrowodach – Monastyrzyskach w Małopolsce Wschodniej, ma bogatą historię. Jan Słowiński, wykształcony i znakomity kucharz dworski, pracował na dworach ziemiańskich Rzezień – Rzechów oraz u hrabiów Hagenów i Zarembinów.

Po przyjeździe do Zakopanego w 1900 roku, Słowiński pracował w słynnym Sanatorium Dłuskich. Samodzielną działalność rozpoczął w 1903 roku w Zakopanem, a następnie na Starych Kościeliskach w Dolinie Kościeliskiej, gdzie dzierżawił gospodę od hrabiego Zamoyskiego. Po zakupie działek przy wejściu do Doliny Kościeliskiej od pana Szymborskiego, ojca noblistki Wisławy Szymborskiej, wybudował restaurację nazwaną Restauracja Jana Słowińskiego.

Po wojnie restaurację przejęli komuniści, sprowadzając ją, jak i całą Polskę, do roli wyszynku dla plebsu. Przez lata ich rządów dom i restauracja zostały zniszczone fizycznie i wizerunkowo. Odzyskaliśmy restaurację i nieruchomość w 1987 roku. Po zrewitalizowaniu prowadzimy restaurację od 1989 roku pod nazwą Restauracja Harnaś.

Janusz Dawidek, wnuk Jana Słowińskiego, oraz Magdalena Dawidek zapraszają Gości.

Wyjątkowe dania przy dolinie Kościeliskiej